بازدید کاروان راهیان نور اعزامی از استان قزوین، از باغ موزه دفاع مقدس سنندج و مزار شهدای گمنام