بدرقه و اعزام کاروان راهیان نور از استان قزوین توسط معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان قزوین