درروز بزرگداشت شهید دیدار سردار میرحیدری ف.ا.استان.یزداز خانواده معظم شهدای مدافع حرم فاطمیون