روز شنبه مورخ 1401/11/8 مراسم تشییع شهید مدافع امنیت ابوذر امیدوار ر شهرستان اقلید استان فارس با حضور ارگانهای نظامی و انتظامی و اقشار مردم شهید پرور برگزار گردید .

شهدای مرتبط :

شهید ابوذر امیدوار