اعزام کاروان راهیان نور ناجا به یادمان شهدای والفجر 4 شهرستان مریوان ( استان قزوین و یگان ویژه استانهای آ.غ-آ.ش-اردبیل)