سردار یونس عبدی رئیس مرکز امور ایثارگران ناجای کشور بهمراه امام جمعه، فرماندار و فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان؛ خبر شناسایی پیکر شهید جاویدالاثر، نعمت اله گزمه را به اعضای خانواده این شهید داد.

شهدای مرتبط :

شهید نعمت الله گزمه