بازگشت پس از 27 سال: زندگینامه شهید علی احمد قیطاسی

بازگشت پس از 27 سال: زندگینامه شهید علی احمد قیطاسی

  • نویسنده : دفتر تحقیقات کاربردی ف.ا.ا.همدان
  • تولید کننده :
  • سال تولید : 1395

  زندگینامه شهید مدافع وطن علی احمد قیطاسی 

ویژگی ها و سبک زندگی شهید از زبان خانواده شهید / خاطرا بسیار زیبای شهید