پرواز خونین: زندگی نامه داستانی شهید محمدرضا سبحانی

پرواز خونین: زندگی نامه داستانی شهید محمدرضا سبحانی

  • نویسنده : سعید اسدی فر
  • تولید کننده :
  • سال تولید : 1395

زندگی نامه داستانی شهید محمدرضا سبحانی که به تنهایی توانست جلو پیشرفت عراقی ها را بگیرد. بعداز تمام شدن گلوله ها و اسارت او را زنده آتش زدند.

شهدا مرتبط :

شهید محمدرضا سبحانی