کتاب در قلب کردستان

کتاب در قلب کردستان

  • نویسنده : ابوالقاسم شکری
  • تولید کننده : بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
  • سال تولید : 1389

کتاب در قلب کردستان

گوشه ای از زندگی حماسی سردار شهید حاج اکبر آقابابایی

شهدا مرتبط :

شهید اکبر آقابابایی