کتاب روز شما دفاع مقدس(2)

کتاب روز شما دفاع مقدس(2)

  • نویسنده : اسدالله مالکی
  • تولید کننده : فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی
  • سال تولید : 1395

کتاب روز شما دفاع مقدس

براساس مستندات ناحیه ژاندارمری استان آذربایجان غربی