کتاب فرهنگ اعلام شهدای انتظامی استان کرمان

کتاب فرهنگ اعلام شهدای انتظامی استان کرمان

  • نویسنده : عباسعلی رستمی نسب و کوروش احمدیوسفی
  • تولید کننده : دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان
  • سال تولید : 1395

کتاب فرهنگ اعلام شهدای انتظامی استان کرمان