کتاب مسافر آخرین روز

کتاب مسافر آخرین روز

  • نویسنده : زهره یزدان پناه
  • تولید کننده :
  • سال تولید : 1380

مسافر آخرین روز: خاطرات زندگی سرتیپ شهید ابوالحسن خرم‌رودی
این کتاب زندگی‌نامه داستانی سرتیپ شهید 'ابوالحسن خرم‌رودی 'است که اغلب شرحی از دوران حضور و فرماندهی آن شهید در دوران دفاع مقدس فراهم می‌آید . نامبرده در سال 1315در همدان به دنیا آمده و پس از تحصیل در دانشکده افسری به ژاندارمری پیوست .او یک چند فرماندهی هنگ ژاندارمری آبادان, فرماندهی هنگ سقز, معاونت ناحیه لرستان, فرماندهی گردان مرزی دهلران و بالاخره فرماندهی هنگ مستقل ایلام را برعهده داشت .وی در تاریخ 1367 /2/5در سن 52سالگی, در ایلام, تنگه چهل رزی, بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید .