کتاب نسیم بهشت در کویر

کتاب نسیم بهشت در کویر

  • نویسنده : منصور علیمرادی
  • تولید کننده : فرماندهی انتظامی استان کرمان
  • سال تولید : 1389

کتاب نسیم بهشت در کویر زندگینامه سرتیپ دوم شهید منصور زنده روح کرمانی.