کتاب پنجه در پنجه رئیس جمهور

کتاب پنجه در پنجه رئیس جمهور

  • نویسنده : جعفر کاظمی
  • تولید کننده : نشر فاتحان
  • سال تولید : 1395

کتاب پنجه در پنجه رئیس جمهور» به خاطراتی از شهید سید مجتبی هاشمی می‌پردازد.

یک بار بنی‌صدر به داخل محوطه‌ی کارونسرا آمد و سید مجتبی هاشمی با او جرو بحث کرد و گفت: «ما حتما باید مرگ بر شاه بگوییم، تا چند‌تا تانک بیاوری؟» بنی‌صدر تعجب کرد و گفت: «یعنی چه؟» آقای هاشمی گفت: «در تهران – زمان شاه- هنگامی که مرگ بر شاه سر میدادیم، برای مقابله با ما تانک‌ها می‌آمدند. این جا هم حتما شعار بدهبم تانک می‌آید!»