کوچه روحی: زندگی‌نامه داستانی شهید هوشنگ وحیددستگردی

کوچه روحی: زندگی‌نامه داستانی شهید هوشنگ وحیددستگردی

  • نویسنده : ابراهیم حسن بیگی
  • تولید کننده :
  • سال تولید : 1392

این کتاب زندگی‌نامه داستانی شهید هوشنگ وحیددستگردی اولین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
سرتیپ شهید هوشنگ وحید دستگردی در سال ۱۳۰۴ در شهر اصفهان بدنیا آمد. پدرش شادروان حسن وحید دستگردی موسس و مدیر مجله ادبی ارمغان بود.
سرتیپ دستگردی که از مجروحین فاجعه بمب گذاری ۸ شهریور نخست وزیری بود ‚‌در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۶۰ بدرجه رفیع شهادت مفتخر گردید .