نعمت

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن علیرضا دهمرده نیروی کادر مرزبانی مورخ 1397/3/7 حین اجرا ماموریت در ارتفاعات پیچیکی براثر انفجار مین کارگذاشته شده توسط گروهک معاند جیش الظلم و انهدام خودرو سازمانی به شهادت رسید.

حجم فایل 2.17 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید علیرضا دهمرده

خدا را شکر

خادم الشهدا

بعداز قطع نامه به دلیل بمباران ناجوانمردانه دولت صدام اسرایی که در دهلران مرز عراق بودند به شهادت رسیدند که شهید جوبنه آفرین از جمله آنها بود که به درجه رفیع شهادت رسید.

حجم فایل 3.09 MB
دانلود
لینک صفحه

واقعیت

خادم الشهدا

شهید علی دوست زاده از مرزبانان نیروی انتظامی دوازدهم تیر 97 دردرگیری با اشراردر مرز سراوان به شهادت رسیدند.

حجم فایل 2.43 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید علی دوست زاده

سربه زیر

خادم الشهدا

شهیدمدافع وطن علی اکبر معصومی نژاد از مرزبانان نیروی انتظامی بیستم خرداد 97 در حین اجرای کمین بر اثر درگیری با قاچاقچیان موادمخدر و اصابت تیر اشرار به فیض شهادت نائل می گردد.

حجم فایل 2.82 MB
دانلود
لینک صفحه

باطن آدم ها

خادم الشهدا

شهیدمدافع وطن علی اکبر معصومی نژاد از مرزبانان نیروی انتظامی بیستم خرداد 97 در حین اجرای کمین بر اثر درگیری با قاچاقچیان موادمخدر و اصابت تیر اشرار به فیض شهادت نائل می گردد.

حجم فایل 3.07 MB
دانلود
لینک صفحه

دست سخاوتمند

خادم الشهدا

شهیدمدافع وطن علی اکبر معصومی نژاد از مرزبانان نیروی انتظامی بیستم خرداد 97 در حین اجرای کمین بر اثر درگیری با قاچاقچیان موادمخدر و اصابت تیر اشرار به فیض شهادت نائل می گردد.

حجم فایل 3.28 MB
دانلود
لینک صفحه

سپید

خادم الشهدا

شهیدمدافع وطن علی اکبر معصومی نژاد از مرزبانان نیروی انتظامی بیستم خرداد 97 در حین اجرای کمین بر اثر درگیری با قاچاقچیان موادمخدر و اصابت تیر اشرار به فیض شهادت نائل می گردد.

حجم فایل 3.02 MB
دانلود
لینک صفحه

در محضر دعای فرج

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن علی اکبر کشتکار از پرسنل نیروی انتظامی استان فارس مورخ 1395/8/18 در مرودشت حین درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسید.

حجم فایل 1.76 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید علی اکبر کشتکار

دستی بالای دست ها

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن علی اکبر کشتکار از پرسنل نیروی انتظامی استان فارس مورخ 1395/8/18 در مرودشت حین درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسید.

حجم فایل 2.84 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید علی اکبر کشتکار

بی هیچ چشم داشت

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن علی احمدنژاد مورخ 1395/11/18 در تهران حين متوقف نمودن خودروی مسروقه توسط اسلحه سرنشين مورد اصابت گلوله مستيقم قرار گرفته و به لقاءاله پيوست.

حجم فایل 1.24 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید علی احمدنژاد

تکیه گاه

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن علی احمدنژاد مورخ 1395/11/18 در تهران حين متوقف نمودن خودروی مسروقه توسط اسلحه سرنشين مورد اصابت گلوله مستيقم قرار گرفته و به لقاءاله پيوست.

حجم فایل 1.79 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید علی احمدنژاد

پیشرفت علمی

خادم الشهدا

سرهنگ شهید عبدالرسول قربانی رئیس دایره جنایی آگاهی شیراز برای به دام انداختن باند مخوف اشرار گروگانگیر یک سال شبانه روز کار می کند تا اینکه در بیست و ششم اسفند ۸۸در درگیری با این گروه مخوف، پس از انهدام کلیه گروه به اصابت گلوله ای نیز به درجه رفیع شهادت نائل می گردد.

حجم فایل 1.48 MB
دانلود
لینک صفحه

از همه تنهاتر

خادم الشهدا

حين تعقيب و گريز خودرو حامل بارقاچاق سوخت، راننده به علت ايجاد سيستم دودزا و لغزنده نمودن جاده با گازوئيل همراه، باعث واژگون شدن خودروي سازمانی شده و نامبرده به لقاء اله پيوسته است.

حجم فایل 2.35 MB
دانلود
لینک صفحه

آرزوی کودکی

خادم الشهدا

حين تعقيب و گريز خودرو حامل بارقاچاق سوخت، راننده به علت ايجاد سيستم دودزا و لغزنده نمودن جاده با گازوئيل همراه، باعث واژگون شدن خودروي سازمانی شده و نامبرده به لقاء اله پيوسته است.

حجم فایل 1.96 MB
دانلود
لینک صفحه

سهم نیازمندان

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن عباس نادری از پرسنل نیروی انتظامی بیست ودوم دیماه 94 براثردرگیری با اشرار در شوش به شهادت رسید.

حجم فایل 2.47 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید عباس نادری

شکر عاشقانه

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن عباس نادری از پرسنل نیروی انتظامی بیست ودوم دیماه 94 براثردرگیری با اشرار در شوش به شهادت رسید.

حجم فایل 2.52 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید عباس نادری