در کارش می ماندم

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن کمال کشاورزی ظهر مورخه 1396/09/07در مبارزه با اشرار مسلح در منطقه هفتو شهرستان سروستان مورد اصابت گلوله مستقیم اشرار قرار گرفت و به فیض عظمای شهادت نائل گردید .

حجم فایل 1.6 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید کمال کشاورزی

تنها خودش

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن کمال کشاورزی ظهر مورخه 1396/09/07در مبارزه با اشرار مسلح در منطقه هفتو شهرستان سروستان مورد اصابت گلوله مستقیم اشرار قرار گرفت و به فیض عظمای شهادت نائل گردید .

حجم فایل 3.61 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید کمال کشاورزی

واقعی ترین خدمتگزار

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن فردین سنجری بنستانی مورخ 1397/3/18 در عملیات مبارزه با قاچاقچیان مسلح موادمخدر براثر اصابت گلوله به شهادت می رسد.

حجم فایل 3.08 MB
دانلود
لینک صفحه

لیاقت

خادم الشهدا

شهید علی غلامی متولد سلا 1358 چشمه چنار یاسوج هجدهم آذر 94 در حین درگیری با اشرار در سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.

حجم فایل 2.78 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید علی غلامی

با زبان روزه

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن یاسر افضلی متولد 1370 گنجان کرمان و نیروی کادر انتظامی مورخ 1392/10/18 هنگام درگیری با قاچاقچیان در محدوده قلعه گنج کرمان بارثر واژگونی خودرو به شهادت رسید.

حجم فایل 2.78 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید یاسر افضلی

مال حلال

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن یاسر افضلی متولد 1370 گنجان کرمان و نیروی کادر انتظامی مورخ 1392/10/18 هنگام درگیری با قاچاقچیان در محدوده قلعه گنج کرمان بارثر واژگونی خودرو به شهادت رسید.

حجم فایل 1.22 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید یاسر افضلی

کار برایش عار نبود

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن یاسر افضلی متولد 1370 گنجان کرمان و نیروی کادر انتظامی مورخ 1392/10/18 هنگام درگیری با قاچاقچیان در محدوده قلعه گنج کرمان بارثر واژگونی خودرو به شهادت رسید.

حجم فایل 1.87 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید یاسر افضلی

ما بر آن عهدی که بستیم هستیم

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن مهدی اسماعیلی اهل فسا مورخ 1394/11/2 هنگام ماموريت دستگيری سارقين مسلح در ایرانشهر براثر اصابت گلوله سارقین به شهادت رسید.

حجم فایل 2.11 MB
دانلود
لینک صفحه

بی نیاز در نیاز

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن مهدی اسماعیلی اهل فسا مورخ 1394/11/2 هنگام ماموريت دستگيری سارقين مسلح در ایرانشهر براثر اصابت گلوله سارقین به شهادت رسید.

حجم فایل 1.42 MB
دانلود
لینک صفحه

هنوز همان مهدی بود

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن مهدی اسماعیلی اهل فسا مورخ 1394/11/2 هنگام ماموريت دستگيری سارقين مسلح در ایرانشهر براثر اصابت گلوله سارقین به شهادت رسید.

حجم فایل 1.75 MB
دانلود
لینک صفحه

پناه بر خدا

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن یوسف فرهادی از پرسنل انتظامی کازرون که در تاریخ 1395/01/12 در جریان دستگیری و انتقال یک قاچاقچی مواد مخدر به کلانتری براثر اصالت گلوله به شهادت می رسد.

حجم فایل 2.33 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهیدیوسف فرهادی

نان حلال

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن یوسف فرهادی از پرسنل انتظامی کازرون که در تاریخ 1395/01/12 در جریان دستگیری و انتقال یک قاچاقچی مواد مخدر به کلانتری براثر اصالت گلوله به شهادت می رسد.

حجم فایل 1.77 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهیدیوسف فرهادی

بهترین تکیه گاه

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن یوسف فرهادی از پرسنل انتظامی کازرون که در تاریخ 1395/01/12 در جریان دستگیری و انتقال یک قاچاقچی مواد مخدر به کلانتری براثر اصالت گلوله به شهادت می رسد.

حجم فایل 4.3 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهیدیوسف فرهادی

تربیت صحیح

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن یوسف فرهادی از پرسنل انتظامی کازرون که در تاریخ 1395/01/12 در جریان دستگیری و انتقال یک قاچاقچی مواد مخدر به کلانتری براثر اصالت گلوله به شهادت می رسد.

حجم فایل 1.87 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهیدیوسف فرهادی

خیالت راحت

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن مجید خدابنده لو از کارکنان یگان امداد تهران، مورخه ۹۶/۱/۱۱ در عملیات دستگیری سارق فراری به علت سقوط از پل هجرت به شهادت رسید.

حجم فایل 3.01 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید مجید خدابنده لو

سپردمت به خدا

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن مجید خدابنده لو از کارکنان یگان امداد تهران، مورخه ۹۶/۱/۱۱ در عملیات دستگیری سارق فراری به علت سقوط از پل هجرت به شهادت رسید.

حجم فایل 3.53 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید مجید خدابنده لو