بی نیاز در نیاز

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن مهدی اسماعیلی اهل فسا مورخ 1394/11/2 هنگام ماموريت دستگيری سارقين مسلح در ایرانشهر براثر اصابت گلوله سارقین به شهادت رسید.

حجم فایل 1.42 MB
دانلود
لینک صفحه

هنوز همان مهدی بود

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن مهدی اسماعیلی اهل فسا مورخ 1394/11/2 هنگام ماموريت دستگيری سارقين مسلح در ایرانشهر براثر اصابت گلوله سارقین به شهادت رسید.

حجم فایل 1.75 MB
دانلود
لینک صفحه

پناه بر خدا

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن یوسف فرهادی از پرسنل انتظامی کازرون که در تاریخ 1395/01/12 در جریان دستگیری و انتقال یک قاچاقچی مواد مخدر به کلانتری براثر اصالت گلوله به شهادت می رسد.

حجم فایل 2.33 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهیدیوسف فرهادی

نان حلال

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن یوسف فرهادی از پرسنل انتظامی کازرون که در تاریخ 1395/01/12 در جریان دستگیری و انتقال یک قاچاقچی مواد مخدر به کلانتری براثر اصالت گلوله به شهادت می رسد.

حجم فایل 1.77 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهیدیوسف فرهادی

بهترین تکیه گاه

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن یوسف فرهادی از پرسنل انتظامی کازرون که در تاریخ 1395/01/12 در جریان دستگیری و انتقال یک قاچاقچی مواد مخدر به کلانتری براثر اصالت گلوله به شهادت می رسد.

حجم فایل 4.3 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهیدیوسف فرهادی

تربیت صحیح

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن یوسف فرهادی از پرسنل انتظامی کازرون که در تاریخ 1395/01/12 در جریان دستگیری و انتقال یک قاچاقچی مواد مخدر به کلانتری براثر اصالت گلوله به شهادت می رسد.

حجم فایل 1.87 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهیدیوسف فرهادی

خیالت راحت

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن مجید خدابنده لو از کارکنان یگان امداد تهران، مورخه ۹۶/۱/۱۱ در عملیات دستگیری سارق فراری به علت سقوط از پل هجرت به شهادت رسید.

حجم فایل 3.01 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید مجید خدابنده لو

سپردمت به خدا

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن مجید خدابنده لو از کارکنان یگان امداد تهران، مورخه ۹۶/۱/۱۱ در عملیات دستگیری سارق فراری به علت سقوط از پل هجرت به شهادت رسید.

حجم فایل 3.53 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید مجید خدابنده لو

تکیه گاه

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن مجید خدابنده لو از کارکنان یگان امداد تهران، مورخه ۹۶/۱/۱۱ در عملیات دستگیری سارق فراری به علت سقوط از پل هجرت به شهادت رسید.

حجم فایل 1.46 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید مجید خدابنده لو

بزرگترین آرزو

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن مجید خدابنده لو از کارکنان یگان امداد تهران، مورخه ۹۶/۰۱/۱۱ در عملیات دستگیری سارق فراری به علت سقوط از پل هجرت به شهادت رسید.

حجم فایل 1.6 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید مجید خدابنده لو

محبوب جان ها

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن علیرضا شهمرادی از پرسنل کلانتری بروات بم مورخ 1396/08/13 هنگام درگیری با اشرار مسلح به شهادت رسید.

حجم فایل 2.35 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید علیرضا شهمرادی

ناجی

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن علیرضا دهمرده نیروی کادر مرزبانی مورخ 1397/3/7 حین اجرا ماموریت در ارتفاعات پیچیکی براثر انفجار مین کارگذاشته شده توسط گروهک معاند جیش الظلم و انهدام خودرو سازمانی به شهادت رسید.

حجم فایل 2.17 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید علیرضا دهمرده

با جان و دل

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن فرشاد رمزی سراوانی اهل قزوین و سرباز مرزبانی پیرانشهر مورخ 1396/4/11 هنگام تأمین امنیت مرز و در عملیات مبارزه با قاچاقچیان مشروبات الکلی براثر اصابت گلوله اشرار و قاچاقچیان به شهادت رسید.

حجم فایل 3.5 MB
دانلود
لینک صفحه

مراقب این پرچم باشید

خادم الشهدا

بعداز قطع نامه به دلیل بمباران ناجوانمردانه دولت صدام اسرایی که در دهلران مرز عراق بودند د ر تاریخ 1367/04/21به شهادت رسیدند که شهید جوبنه آفرین از جمله آنها بود که به درجه رفیع شهادت رسید. پیکرپاک شهید بعداز 29 سال با تلاش گروه های تفحص شناسایی و در مورخ 1396/12/1 در زادگاهش دفن گردید.

حجم فایل 2.7 MB
دانلود
لینک صفحه

هیچ چیز مهم تر از آن نبود

خادم الشهدا

بعداز قطع نامه به دلیل بمباران ناجوانمردانه دولت صدام اسرایی که در دهلران مرز عراق بودند د ر تاریخ 1367/04/21به شهادت رسیدند که شهید جوبنه آفرین از جمله آنها بود که به درجه رفیع شهادت رسید. پیکرپاک شهید بعداز 29 سال با تلاش گروه های تفحص شناسایی و در مورخ 1396/12/1 در زادگاهش دفن گردید.

حجم فایل 3.09 MB
دانلود
لینک صفحه

دامادی با لباس نظامی

خادم الشهدا

شهیدمدافع وطن علی اکبر معصومی نژاد از مرزبانان نیروی انتظامی بیستم خرداد 97 در حین اجرای کمین بر اثر درگیری با قاچاقچیان موادمخدر و اصابت گلوله اشرار به فیض شهادت نائل گردید.

حجم فایل 2.54 MB
دانلود
لینک صفحه