عادت های خوب

خادم الشهدا

شهید محمد شفیعی از سربازان نیروی انتظامی هشتم اسفند 71 در درگیری با اشرار مسلح در کهنوج کرمان به شهادت رسید.

حجم فایل 1.87 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید محمد شفیعی

سعادت بزرگ

خادم الشهدا

شهید محمد شفیعی از سربازان نیروی انتظامی هشتم اسفند 71 در درگیری با اشرار مسلح در کهنوج کرمان به شهادت رسید.

حجم فایل 1.56 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید محمد شفیعی

رشد معنوی

خادم الشهدا

شهیدمدافع وطن علی اکبر معصومی نژاد از مرزبانان نیروی انتظامی بیستم خرداد 97 در حین اجرای کمین بر اثر درگیری با قاچاقچیان موادمخدر و اصابت گلوله اشرار به فیض شهادت نائل گردید.

حجم فایل 4.31 MB
دانلود
لینک صفحه

تشنه لب

خادم الشهدا

شهیدمدافع وطن علی اکبر معصومی نژاد از مرزبانان نیروی انتظامی بیستم خرداد 97 در حین اجرای کمین بر اثر درگیری با قاچاقچیان موادمخدر و اصابت گلوله اشرار به فیض شهادت نائل گردید.

حجم فایل 1.97 MB
دانلود
لینک صفحه

دوست داشتن از دور

خادم الشهدا

شهیدمدافع وطن علی اکبر معصومی نژاد از مرزبانان نیروی انتظامی بیستم خرداد 97 در حین اجرای کمین بر اثر درگیری با قاچاقچیان موادمخدر و اصابت گلوله اشرار به فیض شهادت نائل گردید.

حجم فایل 2.82 MB
دانلود
لینک صفحه

ضامن

خادم الشهدا

شهیدمدافع وطن علی اکبر معصومی نژاد از مرزبانان نیروی انتظامی بیستم خرداد 97 در حین اجرای کمین بر اثر درگیری با قاچاقچیان موادمخدر و اصابت گلوله اشرار به فیض شهادت نائل گردید.

حجم فایل 3.07 MB
دانلود
لینک صفحه

بوی بهشت

خادم الشهدا

شهیدمدافع وطن علی اکبر معصومی نژاد از مرزبانان نیروی انتظامی بیستم خرداد 97 در حین اجرای کمین بر اثر درگیری با قاچاقچیان موادمخدر و اصابت گلوله اشرار به فیض شهادت نائل گردید.

حجم فایل 3.28 MB
دانلود
لینک صفحه

دستگیر

خادم الشهدا

شهیدمدافع وطن علی اکبر معصومی نژاد از مرزبانان نیروی انتظامی بیستم خرداد 97 در حین اجرای کمین بر اثر درگیری با قاچاقچیان موادمخدر و اصابت گلوله اشرار به فیض شهادت نائل گردید.

حجم فایل 3.02 MB
دانلود
لینک صفحه

همسفر بهشتی

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن علی اکبر کشتکار از پرسنل نیروی انتظامی استان فارس مورخ 1395/8/18 در مرودشت حین درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسید.

حجم فایل 1.76 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید علی اکبر کشتکار

مستمع واقعی

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن علی اکبر کشتکار از پرسنل نیروی انتظامی استان فارس مورخ 1395/8/18 در مرودشت حین درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسید.

حجم فایل 2.84 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید علی اکبر کشتکار

نیم ساعت دیرتر

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن علی اکبر کشتکار از پرسنل نیروی انتظامی استان فارس مورخ 1395/8/18 در مرودشت حین درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسید.

حجم فایل 2.43 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید علی اکبر کشتکار

برکت دستان مادر

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن علی احمدنژاد مورخ 1395/11/18 در تهران حين متوقف نمودن خودروی مسروقه توسط اسلحه سرنشين مورد اصابت گلوله مستيقم قرار گرفته و به لقاءاله پيوست.

حجم فایل 1.48 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید علی احمدنژاد

پیشقدم

خادم الشهدا

شهید عبدالله رشیدی بلمیری اهل داران و سرباز نیروی انتظامی کرمان مورخ 1395/4/1 در عملیات دستگیری قاچاقچیان به علت استفاده قاچاقچیان از سيستم دودزا و لغزنده نمودن جاده با گازوئيل، باعث واژگونی خودرو سازمانی و شهادت ایشان گردید.

حجم فایل 1.52 MB
دانلود
لینک صفحه

نیکی های کوچک

خادم الشهدا

شهید عبدالله رشیدی بلمیری اهل داران و سرباز نیروی انتظامی کرمان مورخ 1395/4/1 در عملیات دستگیری قاچاقچیان به علت استفاده قاچاقچیان از سيستم دودزا و لغزنده نمودن جاده با گازوئيل، باعث واژگونی خودرو سازمانی و شهادت ایشان گردید.

حجم فایل 1.9 MB
دانلود
لینک صفحه

پرانرژی

خادم الشهدا

سرهنگ شهید عبدالرسول قربانی رئیس دایره جنایی آگاهی شیراز برای به دام انداختن باند مخوف اشرار گروگانگیر یک سال شبانه روز کار می کند تا اینکه در بیست و ششم اسفند ۸۸در درگیری با این گروه مخوف، پس از انهدام کلیه گروه به اصابت گلوله ای نیز به درجه رفیع شهادت نائل می گردد.

حجم فایل 1.91 MB
دانلود
لینک صفحه

شهید حفظ جان مردم

خادم الشهدا

سرهنگ شهید عبدالرسول قربانی رئیس دایره جنایی آگاهی شیراز برای به دام انداختن باند مخوف اشرار گروگانگیر یک سال شبانه روز کار می کند تا اینکه در بیست و ششم اسفند ۸۸در درگیری با این گروه مخوف، پس از انهدام کلیه گروه به اصابت گلوله ای نیز به درجه رفیع شهادت نائل می گردد.

حجم فایل 6.3 MB
دانلود
لینک صفحه