همسفر بهشتی

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن علی اکبر کشتکار از پرسنل نیروی انتظامی استان فارس مورخ 1395/8/18 در مرودشت حین درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسید.

حجم فایل 1.76 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید علی اکبر کشتکار

مستمع واقعی

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن علی اکبر کشتکار از پرسنل نیروی انتظامی استان فارس مورخ 1395/8/18 در مرودشت حین درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسید.

حجم فایل 2.84 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید علی اکبر کشتکار

نیم ساعت دیرتر

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن علی اکبر کشتکار از پرسنل نیروی انتظامی استان فارس مورخ 1395/8/18 در مرودشت حین درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسید.

حجم فایل 2.43 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید علی اکبر کشتکار

برکت دستان مادر

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن علی احمدنژاد مورخ 1395/11/18 در تهران حين متوقف نمودن خودروی مسروقه توسط اسلحه سرنشين مورد اصابت گلوله مستيقم قرار گرفته و به لقاءاله پيوست.

حجم فایل 1.48 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید علی احمدنژاد

پیشقدم

خادم الشهدا

شهید عبدالله رشیدی بلمیری اهل داران و سرباز نیروی انتظامی کرمان مورخ 1395/4/1 در عملیات دستگیری قاچاقچیان به علت استفاده قاچاقچیان از سيستم دودزا و لغزنده نمودن جاده با گازوئيل، باعث واژگونی خودرو سازمانی و شهادت ایشان گردید.

حجم فایل 1.52 MB
دانلود
لینک صفحه

نیکی های کوچک

خادم الشهدا

شهید عبدالله رشیدی بلمیری اهل داران و سرباز نیروی انتظامی کرمان مورخ 1395/4/1 در عملیات دستگیری قاچاقچیان به علت استفاده قاچاقچیان از سيستم دودزا و لغزنده نمودن جاده با گازوئيل، باعث واژگونی خودرو سازمانی و شهادت ایشان گردید.

حجم فایل 1.9 MB
دانلود
لینک صفحه

پرانرژی

خادم الشهدا

سرهنگ شهید عبدالرسول قربانی رئیس دایره جنایی آگاهی شیراز برای به دام انداختن باند مخوف اشرار گروگانگیر یک سال شبانه روز کار می کند تا اینکه در بیست و ششم اسفند ۸۸در درگیری با این گروه مخوف، پس از انهدام کلیه گروه به اصابت گلوله ای نیز به درجه رفیع شهادت نائل می گردد.

حجم فایل 1.91 MB
دانلود
لینک صفحه

شهید حفظ جان مردم

خادم الشهدا

سرهنگ شهید عبدالرسول قربانی رئیس دایره جنایی آگاهی شیراز برای به دام انداختن باند مخوف اشرار گروگانگیر یک سال شبانه روز کار می کند تا اینکه در بیست و ششم اسفند ۸۸در درگیری با این گروه مخوف، پس از انهدام کلیه گروه به اصابت گلوله ای نیز به درجه رفیع شهادت نائل می گردد.

حجم فایل 6.3 MB
دانلود
لینک صفحه

وجودش برکت بود

خادم الشهدا

سرهنگ شهید عبدالرسول قربانی رئیس دایره جنایی آگاهی شیراز برای به دام انداختن باند مخوف اشرار گروگانگیر یک سال شبانه روز کار می کند تا اینکه در بیست و ششم اسفند ۸۸در درگیری با این گروه مخوف، پس از انهدام کلیه گروه به اصابت گلوله ای نیز به درجه رفیع شهادت نائل می گردد.

حجم فایل 4.44 MB
دانلود
لینک صفحه

محبت برای خدا

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن عباس نادری از پرسنل نیروی انتظامی بیست ودوم دیماه 94 براثردرگیری با اشرار در شوش به شهادت رسید.

حجم فایل 2.47 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید عباس نادری

فرشته نجات

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن عباس نادری از پرسنل نیروی انتظامی بیست ودوم دیماه 94 براثردرگیری با اشرار در شوش به شهادت رسید.

حجم فایل 2.52 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید عباس نادری

آماده باش

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن عباس معصومی نیروی پلیس راه جاسک مورخ 1395/12/5در انجام مأموریت جاده ای و پیشگیری از تصادفات بود که توسط معاندین نظام مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به فيض شهادت نائل گردید.

حجم فایل 2.59 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید عباس معصومی گرجی

جای خوب

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن عباس معصومی نیروی پلیس راه جاسک مورخ 1395/12/5در انجام مأموریت جاده ای و پیشگیری از تصادفات بود که توسط معاندین نظام مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به فيض شهادت نائل گردید.

حجم فایل 2.91 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید عباس معصومی گرجی

هوادار پدر

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن عباس کاظمی مورخ 1396/8/22 هنگام پایش مرزی براثر انفجار مین به شهادت رسید.

حجم فایل 3.07 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید عباس کاظمی

پسری برای همه

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن عباس کاظمی مورخ 1396/8/22 هنگام پایش مرزی براثر انفجار مین به شهادت رسید.

حجم فایل 2.61 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید عباس کاظمی

همیشه همراه

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن صمد بیات ترک در عملیات دستگیری چندشرور و قاتل در سال 1388 با اصابت گلوله اشرار به شهادت رسید.

حجم فایل 1.87 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید صمد بیات ترک