قلب مهربان

خادم الشهدا

شهید حسن قنبرزاده آهق بیست و هشتم فروردین 91 دراثر درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در ارومیه به شهادت رسید.

حجم فایل 3.93 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید حسن قنبرزاده آهق

دائم الاوضو

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن علی حسن بخردان رییس پلیس مواد مخدر شهرستان بستک استان هرمزگان مورخ 1395/11/14 در عملیات دستگیری قاچاقچیان موادمخدر براثر اصابت گلوله قاچاقچیان به شهادت رسید.

حجم فایل 3.21 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید علی حسن بخردان

وظیفه شناس

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن علی حسن بخردان رییس پلیس مواد مخدر شهرستان بستک استان هرمزگان مورخ 1395/11/14 در عملیات دستگیری قاچاقچیان موادمخدر براثر اصابت گلوله قاچاقچیان به شهادت رسید.

حجم فایل 1.32 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید علی حسن بخردان

هدیه ای برای مادر

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن بهنام امیری مورخ 1390/6/29 هنگام درگیری با قاچاقچیان موادمخدر و اشرار مسلح در حومه بشاگرد به شهادت رسید.

حجم فایل 2.16 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید بهنام امیری

چشم هایش همیشه باز بود

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن بهنام امیری مورخ 1390/6/29 هنگام درگیری با قاچاقچیان موادمخدر و اشرار مسلح در حومه بشاگرد به شهادت رسید.

حجم فایل 4.15 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید بهنام امیری

رضایت

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن ایوب اسلامی نیا مورخ 1397/1/16 در قصرشیرین، هنگام ماموریت مبارزه با قاچاق سوخت براثر تصادف عمدی خودرو قاچاقچیان به شهادت رسید.

حجم فایل 2.26 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید ایوب اسلامی نیا

قسم برای شهادت

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن ایوب اسلامی نیا مورخ 1397/1/16 در قصرشیرین، هنگام ماموریت مبارزه با قاچاق سوخت براثر تصادف عمدی خودرو قاچاقچیان به شهادت رسید.

حجم فایل 2.81 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید ایوب اسلامی نیا

افسر سی ساله

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن ایوب اسلامی نیا مورخ 1397/1/16 در قصرشیرین، هنگام ماموریت مبارزه با قاچاق سوخت براثر تصادف عمدی خودرو قاچاقچیان به شهادت رسید.

حجم فایل 1.55 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید ایوب اسلامی نیا

شیرینی زندگی با او

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن ایمان یوسفی مورخ 1397/4/20 هنگام درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح موادمخدر براثر اصبات گلوله به سر به شهادت رسید.

حجم فایل 1.57 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید ایمان یوسفی

خم به ابرو نمی آورد

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن ایمان یوسفی مورخ 1397/4/20 هنگام درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح موادمخدر براثر اصبات گلوله به سر به شهادت رسید.

حجم فایل 1.97 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید ایمان یوسفی

برای کشوری که هربار ازطرفی زخم می خورد

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن خسرو رسولی دوه بوینی از مامورین نیروی انتظامی پاسگاه مرزی قطور در هنگ مرزی خوی استان آذربایجان غربی در تاریخ 1390/6/17 بر اثر درگیری با گروهک تروریستی پژاک در مرز خوی به شهادت رسید.

حجم فایل 3.58 MB
دانلود
لینک صفحه

بازی

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن ایرج ایلانی در ۳۱ خرداد ۹۵ در تعقیب و گریز قاتلی فراری در دشت ارژن استان فارس به ضرب گلوله مجروح و پس از ۲۵ روز تحمل درد و رنج، به شهادت رسید.

حجم فایل 1.63 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید ایرج ایلانی

همسر و همراه

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن ایرج ایلانی در ۳۱ خرداد ۹۵ در تعقیب و گریز قاتلی فراری در دشت ارژن استان فارس به ضرب گلوله مجروح و پس از ۲۵ روز تحمل درد و رنج، به شهادت رسید.

حجم فایل 1.88 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید ایرج ایلانی

زندگی شیرین

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن ایرج ایلانی در ۳۱ خرداد ۹۵ در تعقیب و گریز قاتلی فراری در دشت ارژن استان فارس به ضرب گلوله مجروح و پس از ۲۵ روز تحمل درد و رنج، به شهادت رسید.

حجم فایل 1.94 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید ایرج ایلانی

دعای خیر پدر

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن ایرج ایلانی در ۳۱ خرداد ۹۵ در تعقیب و گریز قاتلی فراری در دشت ارژن استان فارس به ضرب گلوله مجروح و پس از ۲۵ روز تحمل درد و رنج، به شهادت رسید.

حجم فایل 1.66 MB
دانلود
لینک صفحه

همیشه در خدمت

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن ایرج ایلانی در ۳۱ خرداد ۹۵ در تعقیب و گریز قاتلی فراری در دشت ارژن استان فارس به ضرب گلوله مجروح و پس از ۲۵ روز تحمل درد و رنج، به شهادت رسید.

حجم فایل 3.33 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید ایرج ایلانی