سعادتمند

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن عباس نادری از پرسنل نیروی انتظامی بیست ودوم دیماه 94 براثردرگیری با اشرار در شوش به شهادت رسید.

حجم فایل 2.19 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید عباس نادری

ارزشمندترین میراث

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن محمدمراد بهزادی شیخ رباط اهل مسجدسلیمان مورخ 1392/11/20 هنگام دستگیری سارقین براثر اصابت گلوله به سر به شهادت رسید.

حجم فایل 1.78 MB
دانلود
لینک صفحه

آیینه زلال

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن محمدمراد بهزادی شیخ رباط اهل مسجدسلیمان مورخ 1392/11/20 هنگام دستگیری سارقین براثر اصابت گلوله به سر به شهادت رسید.

حجم فایل 2.33 MB
دانلود
لینک صفحه

خیلی زود

خادم الشهدا

شهید محمدرضا خاوش زاده از پرسنل نیروی انتظامی نوزدهم آذرماه 96 در درگیری با اشرار مسلح درشهرستان رودبار کرمان به شهادت رسید.

حجم فایل 2.08 MB
دانلود
لینک صفحه

خاکی آسمانی

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن یوسف فرهادی از پرسنل انتظامی کازرون که در تاریخ 1395/01/12 در جریان دستگیری و انتقال یک قاچاقچی مواد مخدر به کلانتری براثر اصالت گلوله به شهادت می رسد.

حجم فایل 1.87 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهیدیوسف فرهادی

آرامگاه

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن یاسر افضلی مورخ 1392/10/18 هنگام درگیری با قاچاقچیان در محدوده قلعه گنج کرمان به شهادت رسید.

حجم فایل 1.87 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید یاسر افضلی

آنها که زود می روند

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن نوید حقیقت شناس مورخ 1397/03/21 براثر اصابت گلوله اشرار به شهادت رسید.

حجم فایل 2.11 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید نوید حقیقت شناس

خوبی بزرگ

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن میلاد محمدیان اهل کامیاران و سرباز ناجا هفدهم مهر 97 ساعت یک و بیست دقیقه بامداد هنگام تامین امنیت شهروندان براثر درگیری با اشرار و معاندان نظام و اصابت گلوله به شهادت رسید.

حجم فایل 1.83 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید میلاد محمدیان

گام های آرام

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن میلاد محمدیان اهل کامیاران و سرباز ناجا هفدهم مهر 97 ساعت یک و بیست دقیقه بامداد هنگام تامین امنیت شهروندان براثر درگیری با اشرار و معاندان نظام و اصابت گلوله به شهادت رسید.

حجم فایل 1.59 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید میلاد محمدیان

خوش صحبت

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن میلاد محمدیان اهل کامیاران و سرباز ناجا هفدهم مهر 97 ساعت یک و بیست دقیقه بامداد هنگام تامین امنیت شهروندان براثر درگیری با اشرار و معاندان نظام و اصابت گلوله به شهادت رسید.

حجم فایل 2.07 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید میلاد محمدیان

زکات علم

شهید مدافع وطن میلاد محمدیان اهل کامیاران و سرباز ناجا هفدهم مهر 97 ساعت یک و بیست دقیقه بامداد هنگام تامین امنیت شهروندان براثر درگیری با اشرار و معاندان نظام و اصابت گلوله به شهادت رسید.

حجم فایل 1.66 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید میلاد محمدیان

زندان مومن

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن مهدی نوروزی اهل سعدالدین و از پرسنل سیستان و بلوچستان مورخ 1393/10/30هنگام تامین امنیت شهروندان براثر درگیری با اشرار مسلح و اصابت گلوله به فیض شهادت نائل گردید.

حجم فایل 3.02 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید مهدی نوروزی

تسکین خانواده شهدا

خادم الشهدا

شهیدمدافع وطن مهدی قدرت پناه مورخ 1388/10/27هنگام تامین امنیت شهروندان در۴۷ کیلومتری شهرستان خاش و مبارزه با اشرار مسلح براثر اصابت گلوله اشرار به شهادت رسید.

حجم فایل 2.06 MB
دانلود
لینک صفحه

شهدای مرتبط :

شهید مهدي قدرت پناه

منحصربه فرد

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن مهدی حاجی عرب اهل حجت آباد چادگان هجدهم آذرماه 94 براثر درگیری با اشرار در نیکشهر سیستان وبلوچستان براثر انفجار تله جنگی به شهادت رسید.

حجم فایل 1.37 MB
دانلود
لینک صفحه

ارادت

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن مهدی حاجی عرب اهل حجت آباد چادگان هجدهم آذرماه 94 براثر درگیری با اشرار در نیکشهر سیستان وبلوچستان براثر انفجار تله جنگی به شهادت رسید.

حجم فایل 1.9 MB
دانلود
لینک صفحه

شهادت در وقت اضافه

خادم الشهدا

شهید مدافع وطن مهدی حاجی عرب اهل حجت آباد چادگان هجدهم آذرماه 94 براثر درگیری با اشرار در نیکشهر سیستان وبلوچستان براثر انفجار تله جنگی به شهادت رسید.

حجم فایل 2.71 MB
دانلود
لینک صفحه