معرفی شهید سیدمجتبی هاشمی

سخنران :

معرفی شهید سیدمجتبی هاشمی که مجاهدبن خلق در تهران از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و شهید شد.
حجم فایل 7.12 MB
دانلود