استوری جانباز دهه هفتادی علیرضا پورسمنانی

استوری جانباز دهه هفتادی علیرضا پورسمنانی

  • تولید کننده : موسسه شهدای ناجا
  • سال تولید : 1397

استوری جانباز نیروی انتظامی علیرضا پور سمنانی کاری از گروه مستند موسسه فرهنگی هنری شهدای ناجا