استوری جانباز نیروی انتظامی مرتضی غریب زاده

استوری جانباز نیروی انتظامی مرتضی غریب زاده

  • تولید کننده : موسسه شهدای ناجا
  • سال تولید : 1397

روایتی از زندگی جانباز نیروی انتظامی مرتضی غریب زاده

تهیه شده در گروه مستندات موسسه فرهنگی هنری شهدای ناجا