استوری، جانباز هاشم خدابخشیان

استوری، جانباز هاشم خدابخشیان

  • تولید کننده : موسسه شهدای ناجا
  • سال تولید : 1397
سخنان رهبری در مورد جانبازان عزیز
جانبازی که در مشهد متولد شد و در مشهد جانباز...