استوری، شهید محمدجواد عبدالملکی

استوری، شهید محمدجواد عبدالملکی

  • تولید کننده : موسسه شهدای ناجا
  • سال تولید : 1397
بهش گفتم مگه تو رئیس نیستی، خوب اینارو میتونی بدی اونا قبول کنن بهم گفت: من بعدا نمیتونم جواب زن و بچه ی مردم رو بدم