اینفوگرافی ((شهدای مدافع امنیت فاطمی))،

اینفوگرافی ((شهدای مدافع امنیت فاطمی))،

  • تولید کننده : موسسه فرهنگی هنری شهدای ناجا
  • سال تولید : 1398

به مناسبت دومین سالگرد شهدای خیابان پاسداران که توسط دراویش گنابادی و با برنامه ریزی قبلی انجام گردید و با حمله عمدی عوامل این فتنه با توسط اتوبوس و سواری چند نفر از نیروهای انتظامی و بسیج به شهادت رسیدند؛ توسط موسسه فرهنگی هنری شهدای ناجا اینفوگرافی با عنوان ((شهدای مدافع امنیت فاطمی))، تولید و منتشر نمود.

برای تهیه فایل اصلی به مرکز دانلود مراجعه نمایید.