جانبازان ناجا-مستند خورشید روایتی از زندگی جانباز امین قهاری

جانبازان ناجا-مستند خورشید روایتی از زندگی جانباز امین قهاری

  • تولید کننده : موسسه شهدای ناجا
  • سال تولید : 1398
مصاحبه با جانباز 70درصد نیروی انتظامی امین قهاری که از ناحیه
فک، صورت، گوش، دست ها و چشم ها جانباز شدند و بینایی خود را فدای امنیت شهروندان نمودند.