حماسه هزار سنگر

حماسه هزار سنگر

  • تولید کننده : موسسه شهدای ناجا
  • سال تولید : 1399

نقش آفرینی نیروهای کمیته و ژاندارمری در حماسه اسلامی آمل در  سال 1360