دعا کن برام، شهید جواد ترقی اوغاز

دعا کن برام، شهید جواد ترقی اوغاز

  • تولید کننده : موسسه شهدای ناجا
  • سال تولید : 1399

حين ماموريت در امر جلوداري ازخودروی حفا به کمين اشرار برخورد نموده و در درگيری مسلحانه با اشرار مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به لقاء اله پيوسته است