سوخت، شهید پویا اشکانی

سوخت، شهید پویا اشکانی

  • تولید کننده : موسسه شهدای ناجا
  • سال تولید : 1399

شهید مدافع وطن پویا اشکانی بر اثر اصابت گلوله متهم به شهادت رسید

شهدا مرتبط :

شهید پویا اشکانی