لیاقتشو داشت، شهید ابوالفضل خمر

لیاقتشو داشت، شهید ابوالفضل خمر

  • تولید کننده : موسسه شهدای ناجا
  • سال تولید : 1399

شهید مدافع وطن ابوالفضل خمر بر اثر تيراندازی يکدستگاه خودروی پلاک مخدوش بسمت مامورين مستقر در فلکه پسته به لقاء اله پيوسته است

شهدا مرتبط :

شهید ابوالفضل خمر