پا که هیچ، سر هم می دهیم

پا که هیچ، سر هم می دهیم

  • تولید کننده : موسسه شهدای ناجا
  • سال تولید : 1397

دشمن بداند، پا که هیچ، سر هم می دهیم...

بخشی از مستند زندگی جانباز نیروی انتظامی جانباز علیرضا پورسمنانی کاری از گروه مستندات موسسه فرهنگی هنری شهدای ناجا