پوریای ولی، شهید نقی نقی دوست

پوریای ولی، شهید نقی نقی دوست

  • تولید کننده : موسسه شهدای ناجا
  • سال تولید : 1399

در سیزدهم آبان ۹۵ در حین تعقیب و گریز یکی از معروفترین قاچاقچیان و اشرار منطقه از جاده منحرف و بر اثر واژگوني خودرو نامبرده مجروح و به کما می رود و در بیست و ششم آبان بر اثر ضربه مغزی به مقام والای شهادت نائل می گردد.

شهدا مرتبط :

شهید نقی نقی دوست