پیش بینی که دقیق از آب درآمد، شهید سجاد جرجندی

پیش بینی که دقیق از آب درآمد، شهید سجاد جرجندی

  • تولید کننده : موسسه شهدای ناجا
  • سال تولید : 1399

ساعت 1900 مورخ 1397/08/26 درحین گشت زنی در شهر رودان به یک دستگاه پژو مشکوک و ایست می دهند. به محض پیاده شدن شهید از خودرو گشت ازطرف پژو فاقد پلاک به صورت رگبار به وی تیراندازی می کنند. بر اثر اصابت گلوله ها شهید می شوند.