کتاب دختر شهید

کتاب دختر شهید

  • تولید کننده : دفتر فرهنگی شهدای ناجا / الف اکبر زاده / کوثر ارجمند
  • سال تولید : 1397

کتاب شعر دختر شهید  

 نجوای کودکانه دختر شهید با پدرش در قالب شعر کودکانه.

برای تهیه کتاب به سایت مسجدکالا مراجعه نمایید.