کتاب شهید حاجی خدا کرم (ویژه کودکان)

کتاب شهید حاجی خدا کرم (ویژه کودکان)

  • تولید کننده : موسسه فرهنگی هنری شهدای ناجا
  • سال تولید : 1397

شهید حاجی خدا کرم
شعرکودکانه

آشنایی کودکان و نوجوانان با خدمات پلیس نیروی انتظامی
معرفی روحیه شهادت به زبان کودکانه

شد در لباس "ناجا" خدمتگزار ملّت
با باوری جهادی، مشغول شد به خدمت
او که برای ایران با عشق هم‌قسم بود
سردارِ با شهامت، «حاجی خدا کرم» بود.

برای تهیه کتاب ابه سایت مسجدکالا مراجعه نمایید.