کتاب مرزبان بی مرز(شهید محمدرضا سبحانی)

کتاب مرزبان بی مرز(شهید محمدرضا سبحانی)

  • تولید کننده : موسسه فرهنگی هنری شهدای ناجا
  • سال تولید : 1397

کتاب مرزبان بی مرز شهید محمدرضا سبحانی

شهید محمدرضا سبحانی از شهدای ژاندارمری و اهالی بومی سوسنگرد بود که ششم مهرماه 1359 هنگامی که نیروهای بعثی عراق قصد عبور از رودخانه کرخه و محاصره شهر سوسنگرد را در منطقه خزعلیه داشتند در برابر متجاوزان دلیرانه ایستادگی و مقاومت کرد و مجروح شد و به دست نیروهای بعثی به اسارت درآمد و پس از شکنجه، جسم کم جان او را آتش می زنند.

شهدا مرتبط :

شهید محمدرضا سبحانی