کتاب نورخدا ( خاطرات زندگی شهید سید نورخدا موسوی مفرد)

کتاب نورخدا ( خاطرات زندگی شهید سید نورخدا موسوی مفرد)

  • تولید کننده : رویش رسانه
  • سال تولید : 1397

نورخدا
خاطرات زندگی شهید امنیت 
سید نور خدا موسوی مفرد
 

کتاب چند رسانه‌ای از خاطرات 30 راوی مختلف

سید نورخدا، شهید همیشه زنده ایران.

این کتاب را با آرامش بخوانید .
قصه زندگی مردی است که جانش و جوانی‌اش را برای آرامش همین دقایق من و تو خرج کرده است.

برای تهیه کتاب به سایت مسجدکالا مراجعه نمایید.