کتاب پرونده های باز

کتاب پرونده های باز

  • تولید کننده : موسسه فرهنگی هنری شهدای ناجا
  • سال تولید : 1399

کتاب پرونده های باز

همه پونده‌های جنایی، روزی بسته می ‌شوند به جز پونده ای که در آن خون یک شهید می جوشد...