کتاب پلیس قهرمان

کتاب پلیس قهرمان

  • تولید کننده : موسسه شهدای ناجا
  • سال تولید : 1397

کتاب پلیس قهرمان

این کتاب برای گروه سنی 4 تا 10سال نوشته شده است. موضوع کتاب آشنایی کودکان و نوجوانان با خدمات ایثارگونه پلیس می باشد آشنایی به لباس و نحوه اقدام در شرایط حادثه رو نیز آموزش می دهد.