استوری شهید مهدی رفیعی

کلیپ استوری شهید ناجا شهید مهدی رفیعی شهید مدافع وطن مهدی رفیعی مورخ 1400/9/6 هنگام دستگیری قاچاقچی موادمخدر براثر اصابت گلوله مجرم به شهادت رسید.

شهدای مرتبط :

شهید مهدی رفیعی