افتخار میکنم بچم شهید شده

صحبت های مادر شهید در مراسم تشییع شهید ابوذر امیدوار در شاهچراغ شیراز

شهدای مرتبط :

شهید ابوذر امیدوار