انهدام باند تروریستی توسط نیروی انتظامی در خوزستان

انهدام باند تروریستی توسط نیروی انتظامی در خوزستان درگیری پلیس با یک باند تروریستی و انهدام آن نحن منتقمون عاملان شهادت شهید مالک رسولی نیک در مخفیگاهشان دستگیر شدند.