بازدید وزیرکشور از خانواده پلیس شهید

شب شهادت حضرت فاطمه زهرا در مورخ 1396/11/30 تعدادی از دراویش با تجمع در محله پاسداران تهران و ایجاد آشوب امنیت مردم را مختل نمودند و پرسنل یگان امداد به کمک کلانتری فراخوان شدند. یکی از دروایش با اتوبوس، وحشیانه به سمت مأمورین انتظامی حمله نمود و سه نفر از مأمورین ازجمله شهید بایرامی را به شهادت رساند.

شهدای مرتبط :

شهید محمدعلی بایرامی