به قیمت شهادت

کلیپ نحوه شهادت شهید عسکری شهیدمدافع وطن بابا عسکری مورخ 1383/5/9 توسط قاچاقچیان مسلح ترور شد و به شهادت رسید.

شهدای مرتبط :

شهید بابا عسکری