تیزر مستند حریم عشق با موضوع شهید مدافع وطن محمد اصغریان

شهید مدافع وطن محمد اصغریان که طی درگیری با قاچاقچیان موادمخدر به همراه دو نفر از همکارانش شیهد گردیده و پیکرهای پاکشان در آتش سوزانده شد.

شهدای مرتبط :

شهید محمد اصغریان