خدمت پلیس به زائران حسینی

خدمت رسانی پلیس و یگان ویژه به عزاداران حسینی در اربعین