دلشو نداری نبین

وداع با پیکر شهید مدافع وطن مسلم بناوند امروز در کهنوج شهید مدافع وطن مسلم بناوند مورخ 1400/4/23 هنگام تأمین امنیت شهروندان، براثر درگیری با قاچاقچیان موادمخدر و اصابت گلوله به شهادت رسید.

شهدای مرتبط :

شهید مسلم بناوند