دلنوشته دختر شهید مدافع وطن محمود رفیعی میاندشتی

دلنوشته دختر شهید مدافع وطن محمود رفیعی میاندشتی برای پدر / شهید محمود رفیعی در تاریخ 1397/8/16 طی درگیری با قاچاقچیان موادمخدر در اصفهان هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.